ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN BÌNH LẦN THỨ IV NK 2022 – 2025

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII

Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Bình về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 1/7/2022 tại Phòng họp trường Mẫu giáo Tân Bình, chi bộ Mẫu giáo tiến hành khai mạc Đại hội lần IV nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến tham dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Thọ – Đảng ủy viên – Trưởng quân sự xã; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh Trúc – Chi ủy viên, giám sát thường xuyên của chi bộ và 22 đồng chí đảng viên chi bộ Mẫu giáo

Chi bộ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chi bộ đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2025 với 5 đồng chí. Kết quả đồng chí Huỳnh Ngọc Hạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Thị Trúc Mai được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và Đ/C Nguyễn Thị Tuyết, Đ/C Phan Thị Kim Loan, Đ/C Nguyễn Thị Hằng được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.

Đại hội hoàn thành tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Hạnh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ Mẫu giáo Tân Bình quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

 

z3535799262574_eb58ae6a7299599c91b592c83d334654 z3535799336620_ce45d38aaf8b54dce159f9645a381556 z3535799338511_7b5c0c6b165f1f51ea6c1f24db706c25

z3535799262937_5327ca64b9a2b351e004f421b556424a z3535799328289_1c56f3ea90b07752464e6d8f328c4ff4 z3535799285300_70e96361ba56afc5d99940cb55bd5bda

z3535799239057_7b838088a1ccc60b4cc9ea655d31879c z3535799207357_b53509173267fce04ae7f7593adbf104 z3535799259849_da46fb9a975994a5f967d68d1928c4b5 z3535799285301_ebad433059e63885d879d0f91bc4d5f1

z3535799291361_a409b91fd22d9bc615973bf73aed54dd z3535799151205_f40a23e7c9799977c14eb7fd1edbf532 z3535799337745_c14cc26e1b4143f7f2086f35e9064dcb

z3535799227642_bbcbf2b56fdd1e61ae7a96afd38dac85 z3535799231934_1f526b978333e7423197ccfc66e6fd31

z3535799187257_db28d8f59aed5cd2e7c77e1bef48f799 z3535799184202_7013dde4f780d5b9f1dd65ec18b5b852 z3535799165957_1842c487c6960b18c79c07a945b1995f

z3535799205186_7ce81b28e481b956f42eaddac9248ca9

z3535799163386_16d689640b4c44f2d5f82d3fbbbc35b0 z3535799151203_81d76c2cd1b56103e8441c9ac6be3eb9