THAM GIA NGÀY HỘI GIAO LƯU CỦA BÉ VÀ NGÀY HỘI MĂNG NON NĂM HỌC 2020-2021

Trường mẫu giáo Tân Bình tham gia “Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non năm học 2020-2021” do Phòng GDĐT huyện Châu Thành tổ chức diễn ra vào ngày 22/4/2021 và 23/4/2021. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất cho trẻ, tạo sân chơi phù hợp cho các cháu lứa tuổi mầm non; Trẻ có cơ hội được gặp mặt, giao lưu, thể hiện năng khiếu kể chuyện, đọc thơ diễn cảm để phát triển ngôn ngữ, vốn từ; giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, kỹ năng tư duy, khả năng tự giải quyết vấn đề, hỗ trợ và hợp tác với nhau thông qua các hoạt động vui chơi, học tập, thuyết trình trước đông người; Khuyến khích trẻ tham gia nhằm thể hiện những tố chất thể lực đặc biệt của cá nhân; Là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục mầm non và ý thức chấp hành Luật giao thông. Trường đã tham gia với các tiết mục như sau:

+ Trẻ tham gia “Hội khỏe măng non” với 3 nội dung:

1/ Đồng diễn (dưới hình thức tập thể)

2/ Ném bóng vào rổ (dưới hình thức tập thể)

3/ Đá bóng vào cầu môn (dưới hình thức tập thể)

1

2

3

4

+ Trẻ tham gia “Ngày hội giao lưu của bé” với các nội dung:
1/ Bé vui giao thông (dưới hình thức tập thể)

13

12

2/ Bé kể chuyện đọc thơ.

7

Kết quả:

+ Đối với “Hội khỏe măng non” với 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.

8

+ Đối với “Ngày hội giao lưu của bé” với 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích.

9

10